Regulamentul de ordine interioara
al Spațiului AMAZE

În interiorul spațiului vor fi respectate următoarele reguli de funcţionare:

Având în vedere că Amaze operează simultan în mai multe studiouri și că producțiile se desfășoară în regim de producție simplificată, părțile convin că, în vederea asigurării desfășurării eficiente a producției, se vor respecta următoarele reguli de desfășurare a producțiilor:

Utilizatorii spaţiului trebuie sa respecte liniștea și spațiile celorlalți Beneficiari şi Vecinilor.
Respectarea liniștii: Utilizatorii spațiului sunt obligați să respecte liniștea și spațiile celorlalți Beneficiari și Vecini.
Confidențialitate: Nu este permis realizarea de fotografii, înregistrări audio sau video privind activitatea celorlalți Beneficiari și nici asupra spațiilor închiriate de aceștia.
Atitudine colaborativă: Utilizatorii spațiului se angajează să aibă o atitudine colaborativă și să nu susțină acțiuni de concurență neloială pentru instituția Prestatorului.
Responsabilitate pentru curățenie: Utilizatorii spațiului au obligația de a asigura curățenia propriului spațiu și de a păstra curățenia în zonele comune aferente spațiului.
Controlul accesului: Utilizatorul spațiului nu are voie să permită accesul sau să introducă persoane neautorizate în spațiul de incubare fără autorizarea AMAZE.
Utilizarea bunurilor: Utilizatorii spațiului sunt obligați să folosească bunurile puse la dispoziție în baza Comenzii de Prestări Servicii doar în interiorul spațiului.
Manevrarea cu grijă: Utilizatorii spațiului vor manevra, manipula și folosi toate bunurile AMAZE cu grijă. În caz de stricăciuni, aceștia pot fi obligați la plata acestora conform dispozițiilor Contractului de Prestări Servicii semnat.
Echipamentul pus la dispoziție: Echipamentul necesar desfășurării activității, furnizat de către AMAZE la cererea Beneficiarului, trebuie manevrat cu grijă. În caz de stricăciuni, utilizatorii pot fi obligați la plata acestora conform contractului semnat.
Prelungirea timpului: Prelungirea timpului nu poate fi garantată. Rezervați cât timp credeți că aveți nevoie.
Rezervări și întârzieri: Rezervările se fac în cicluri orare, iar orice prelungire, chiar și cu 10 minute, implică perceparea costului întregii ore. Este important să ajungeți la timp, iar întârzierile nu pot fi compensate. De asemenea, nu ajungeți prea devreme.