03. Procedură pre-producție

Pregătirea bateriilor

- Se verifică şi se încarcă bateriile V-mount pentru camere. O baterie încărcată complet este suficientă pentru 4-5 ore de funcţionare a camerei. Încărcătorul de baterii trebuie alimentat la o multipriză cu protecţie la supratensiune.

- Dacă bateriile de cameră sunt puse la încărcat în timpul filmării, încărcătorul de baterii va fi alimentat la priză într-o altă încăpere decât cea în care se filmează (ventilatorul încărcătorului nu este silenţios!).

- Se verifică şi se încarcă tableta Samsung.

- Se verifică şi se încarcă acumulatorii pentru aparatul foto Canon EOS 600D.

- Dacă se va filma cu lavaliere, vom verifica că avem suficiente baterii noi la dispoziție sau că acumulatorii reîncărcabili au fost încărcați.

Pregătirea alimentării la priză

- Înainte de filmare, ne asigurăm că toate echipamentele sunt instalate corect şi că avem suficiente prelungitoare multipriză cu protecţie la supratensiune pentru a alimenta aparatura de filmare (surse de iluminare, ATEM, mixer audio etc.).

- ATEM-ul trebuie alimentat la UPS buffer (dacă acesta este disponibil la studio) pentru situaţiile în care apar căderi de tensiune.

Citirea Fişei Clientului

- Se citeşte Fişa Clientului al cărei link îl găsim în descrierea evenimentului de Producţie Video din Calendar.

- Fişa Clientului conţine informaţii tehnice relevante despre tipul de produs care urmează să fie filmat, decor, numărul de camere de filmare, spaţiul de înregistrare şi de stocare necesar, numărul de fotografii care se realizează la finalul filmării etc.

Pregătirea hardurilor şi a cardurilor

- Ne asigurăm că avem suficiente SSD-uri de cameră (cele gri) care pot fi formatate pentru filmare. Informaţii despre spaţiul de înregistrare de care avem nevoie se găsesc în Fişa Clientului pentru fiecare produs care urmează a fi filmat.

- Formatăm fiecare SSD de cameră (pe care urmează să filmăm) din meniul camerei.

- Verificăm stick-ul USB pe care se va înregistra sunetul din mixer, ne asigurăm că există suficient spatiu liber pentru următoarea sesiune de înregistrare şi îl conectăm la mixer în slotul de REC.

- Ne asigurăm că există suficient spaţiu liber de stocare pe hardul WD sau pe serverul de arhivare, după caz. După filmare, materialele video din ATEM (.mp4) şi/ sau materialele .BRAW filmate pe SSD-uri vor trebui copiate pe hardul WD.

- Ne asigurăm că există spaţiu suficient pe pCloud pentru realizarea back-upului după filmare. În pCloud vor fi urcate materialele înregistrate în ATEM, fişierele audio înregistrate pe stick-ul USB al mixerului şi după caz, fotografiile.

Măsuri de siguranţă

- În toate situaţiile, ne asigurăm că atât înregistrarea video, cât şi cea audio se va face în două locuri în acelaşi timp, ca măsură de back-up. Mai exact:

  1. Video: - înregistrare FullHD, în format .mp4 pe SSD-ul conectat la ATEM

şi

- înregistrare 6K sau 4K în format .BRAW pe SSD-urile conectate la camere;

  1. Audio: - înregistrare în format .WAV pe SSD-ul conectat la ATEM (sunetul ajunge din mixer în ATEM prin cablul dublu XLR - jack mic)

şi

- înregistrare în format .WAV de înaltă calitate pe stick-ul USB conectat la mixerul audio Soundcraft UI24R;

- Ne asigurăm că nu există surse de zgomot în încăperea în care urmează să filmăm (ex. Ventilatoare, microfonie). Setăm aparatul de Aer Condiţionat pe Minimum Speed pentru a fi silenţios sau îl oprim, după caz.

- Ne asigurăm că mixerul audio este pornit pe ON şi că sunt conectate în inputs cablurile XLR de la microfoane.

- Ne asigurăm că mixerul audio este conectat prin Wifi la aplicaţia de pe tableta Samsung şi că poate fi setat din aplicaţie.

- De asemenea, verificăm în aplicaţia mixerului de pe tabletă că sunt activate canalele audio pe care le vom utiliza şi că microfoanele pe care le folosim nu sunt setate pe MUTE.

- Ascultăm în căşti sunetul din mixer şi ne asigurăm că microfoanele funcţionează corespunzător.

- Ne asigurăm că stick-ul USB este conectat corect la mixer, în slotul USB de REC.

Verificarea echipamentelor

- În cazul echipamentelor închiriate, noi (la prima folosire) sau împrumutate se verifică şi se testează funcţionalitatea tehnică preferabil cu o zi înainte de filmare.

- În cazul echipamentelor permanente de la studio, se verifică funcţionalitatea înainte de filmare.

- În cazul echipamentelor care aparţin operatorului, verificarea bunei funcţionări a acestora este în responsabilitatea operatorului înainte de a veni la filmare.

- Ce să avem în vedere atunci când facem verificarea tehnică a echipamentelor: aparatura funcționează optim, avem toate accesoriile necesare instalării aparaturii (șuruburi, adaptoare, multitools etc.), avem baterii noi sau acumulatorii încărcați, avem cardurile de stocare necesare cu suficient spațiu disponibil, calitatea sunetului și a imaginii este conformă.

Verificarea Preset-urilor pentru Atem

- Înainte de începerea filmării, conectăm ATEM-ul la Macbook prin cablul USB-C sau prin adaptorul Ethernet la USB-C și pornim aplicația ATEM Software Control.

- Verificăm că este disponibil în folderul “Presets Atem” de pe desktop-ul Macbook-ului - presetul pe care urmează să îl importăm în ATEM Software Control. Denumirea preset-ului va fi în formatul NumeClient-Podcast.xml.

- Dacă urmează să filmăm un produs nou şi nu există deja presetul creat în folderul “Presets Atem”, se va importa un alt preset deja existent, se vor face modificările necesare în ATEM Software Control (expunere, temperatura de culoare etc.) şi se va salva noul preset cu denumirea corectă în folderul “Presets Atem”.

- Verificăm că ATEM Software Control comunică cu fiecare cameră conectată la ATEM și ne asigurăm că acestea au preluat setările de Contrast și Saturație din ATEM Software Control. Pentru a verifica acest lucru, mutăm cursorul de Contrast și Saturație înainte și înapoi la fiecare cameră.

Disclaimer: Uneori apare un bug la ATEM Software Control şi camerele nu preiau setările de Contrast şi Saturaţie din software. Pentru siguranţă, recomand cu tărie ca înainte de filmare să se mişte cursourul de Contrast şi cursorul de Saturaţie la fiecare cameră în parte înainte şi înapoi la setarea iniţială. Astfel, ne asigurăm că fiecare cameră primeşte setările corecte din Presetul de ATEM.

- După ce am importat în ATEM Software Control Presetul corespunzător sesiunii ce urmează a fi filmate, se va denumi sesiunea nouă din tab-ul Switcher > Output > Record > Filename cu NumeClient - NumeProdus - Numărul Episodului - Data filmării. Aceste informații vor apărea automat în denumirea folder-ului în care ATEM-ul va înregistra sesiunea filmată.

- După ce am urmat acești pași putem deconecta ATEM-ul de la ATEM Software Control și acesta va reține setările.

Dacă am închis sau am deconectat de la ATEM camerele, va fi necesar să conectăm din nou ATEM-ul la ATEM Software Control și să repetăm setările!

De această procedură este responsabil: 

Claudia

Data ultimei actualizări a procedurii:

September 27, 2023

© Copyright 2023. Amaze Media Production